Ράτσες Σκύλων

13 Αυγούστου 2018
German Shepherd

German Shepherd

Γερμανικός Ποιμενικός Ο γερμανικός ποιμενικός σκύλος, του οποίου η μεθοδική αναπαραγωγή ξεκίνησε το 1899 μετά την ίδρυση του επίσημου συλλόγου, είχε εκτραφεί από τις κεντρικές γερμανικές […]
5 Μαΐου 2018
golden retriever

Golden Retriever

Γκόλντεν Ριτρίβερ The Golden Retriever is a large-sized breed of dog bred as gun dogs to retrieve shot waterfowl such as ducks and upland game birds […]
4 Μαΐου 2018
Boxer

Boxer

Μπόξερ The Boxer is a medium sized, smooth coated, sturdy dog of compact, square build and strong bone. His muscles are taut, strongly developed and moulded […]
31 Μαρτίου 2018
Doberman Pincher

Doberman Pinscher

Ντόμπερμαν Πίνσερ The Dobermann breed requires a medium sized, powerful, muscular dog. Despite his substance he shall be elegant and noble, which will be evident in […]