Εκπαίδευση κουταβιών

Προεκπαίδευση κουταβιών-Αγωγή κουταβιών-Puppy Training

Προσδιορισμός
Με τον παραπάνω όρο χαρακτηρίζεται η εκπαίδευση-αγωγή που θα πρέπει να λαμβάνουν τα κουτάβια από την στιγμή που εισέρχονται στο καινούργιο τους σπίτι.
Οι πρώτες ημέρες του στο καινούργιο του σπίτι-περιβάλλον είναι από τις πιο βασικές περιόδους για την μετέπειτα ζωή του ώς ενήλικος σκύλος.
Στα μαθήματα κουταβιών, το κουτάβι μαθαίνει όλους εκείνους τους κανόνες και τις συνήθειες που θα πρέπει να ακολουθεί στην καινούργια του ζωή μαζί μας.
Ο ιδιοκτήτης εκπαιδεύεται στις αντιδράσεις του προς το κουτάβι, μαθαίνει τον τρόπο σκέψης που πρέπει να ακολουθεί καθώς και ενημερώνεται για όλα εκείνα που θα ακολουθήσουν στην καθημερινότητα του με το κουτάβι.
Επίσης το κουτάβι ακολουθεί ένα πρόγραμμα κοινωνικοποίησης (έκθεση σε νέα ερεθίσματα) σε σχέση με την δική μας καθημερινότητα καθώς και με άλλα κουτάβια.

Σημαντικότητα
Μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος το κουτάβι έχει πλέον κατανοήσει τα όρια του, έχει κοινωνικοποιηθεί σε διαφορετικές καταστάσεις και άρα έχει τα θεμέλια ενός δυνατού χαρακτήρα.
Τα συγκεκριμένα μαθήματα προετοιμάζουν το κουτάβι και τον χειριστή ακόμα και για τα μαθήματα της βασικής υπακοής που θα ακολουθήσουν μιας και μαθαίνουν και στις δυο πλευρές την νοοτροπία που θα ακολουθήσουν.

Εκτέλεση
Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι παρόντες ο χειριστής, ο σκύλος και ένας επαγγελματίας εκπαιδευτής. Τις περισσότερες φορές τα μαθήματα κουταβιών πραγματοποιούνται στο σπίτι του ιδιοκτήτη μιας και όλες οι αρχές και οι συνήθειες ξεκινούν απο εκεί. Η σημαντικότητα της παρουσίας ενός επαγγελματία εκπαιδευτή είναι επιβεβλημένη, διότι έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα στα οποία μια λάθος ή ενστικτώδης έκφραση ενός σκύλου, να μην αντιμετωπίζεται σωστά, με αποτέλεσμα να υπάρχουν δυσάρεστες συνέπειες τόσο για τον σκύλο όσο και για τον χειριστή.

Μην ξεχνάτε πως οι επαγγελματίες εκπαιδευτές σκύλων είναι έμπειροι χειριστές και ικανοί να αντιμετωπίσουν πολλές και διαφορετικές καταστάσεις.

Print Friendly, PDF & Email